گالری تصاویر ماشین آلات

بوماگ BW211D40
لیفتراک دیزل
بیل مکانیکی
لودر HL760-9S
بوماگ BW-161
لیفتراک دوگانه سوز
بیل چرخ زنجیری 430LC-9S
مینی بیل چرخ زنجیری
بوماگ BW24RH
لیفتراک برقی
بیل چرخ زنجیری 330LC-9S
بیل چرخ زنجیری 520LC-9S
بیل چرخ زنجیری مدل 220LC-9S
فینیشر بوماگ BF800
ریچتراک
لودر HL770-9S
مینی بیل چرخ لاستیکی 60W-9S