آدرس جدید شرکت

شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب

آدرس جدید شرکت

شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب به ساختمان مرکزی جدید در محل جاده مخصوص کرج منتقل شد.

این ساختمان در فضای به مساحت 14700 متر مربع و با زیر بنایی 8300 متر مربع به بهره برداری رسید .

تهران – کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج – رو به روی پالایشگاه نفت پارس نبش بهار هشتم

تلفن : 39 – 44994031 – 021                     فکس : 44997753 – 021