نگهداری از باطری لیفتراک

نگهداری از باطری لیفتراک

نگهداري از باطری:
نكات ايمني:
محوطه و تجهيزات مربوط به شارژ باطري بايد طوري طراحي شده باشد كه حتي الامكان عاري از مواد و تجهيزات غير ضروري قابل اشتعال باشد . از قرار دادن آچار و ديگر قطعات فلزي روي باطري ها جدا خودداري كنيد، چرا كه ميتواند به اتصالي و انفجار منجر شود.
همچنين امكاناتي براي موارد زیر در نظر گرفته شود:
1- تميز كردن محل هايي كه الكتروليت روي آنها ريخته
2- اطفاء حريق
3- حفاظ و امكانات كافي جهت محافظت از تجهيزات شارژ در برابر وسائل نقليه ديگر
4- سيستم تهويه مناسب جهت تخليه گازهاي خروجي
5- جهت حمل باطری مطابق شکل از زنجیر و قلاب استفاده کنید. طبق مراحل گفته شده در اشكال ذيل:

هنگام حمل و كار با اسيد با غلظت بيشتر از 50 درصد ) وزن مخصوص بالاتر از 1.4 ( بايد شير آّب جهت شست و شوي چشم موجود باشد. همچنين جهت حمل باطري بايد امكانات مناسب موجود باشد.
توجه : باطري ليفتراك برقي در هنگام شارژ اكسيژن و هيدروژن متصاعد ميكند كه در برخي شرايط و در مجاورت برخي مواد ميتواند منجر به اشتعال و انفجار گردد. اين باطري ها سنگين بوده و براي حمل بدون تجهيزت مناسب بسيار نامساعدند. محتوي باطري بسيار خطرناك است. لذا با توجه به گراني باطري در كار با آن خصوصا هنگام شارژ نكات ايمني را رعايت فرماييد.
توجه: درپوش هاي سلول هاي باطري حتما بايد هنگام كار يا شارژ از نوع سوراخ دار باشند. اين درپوش ها بايد بطور منظم تميز شوند.
توجه: هيچ گاه براي اتصال شارژر به برق از سه راهي يا سيم سيار استفاده نكنيد. شارژر بايد مستقيما به
برق وصل شود.

روش چك كردن سطح الكتروليت باطري:
با باز كردن درپوش مورد نظر، شناور چك ميشود:

 

 

دقت داشته باشيد كه سطح الكتروليت هميشه كافي باشد، خصوصا هنگام انجام شارژ.
شارژ باطري:
شارژر ليفتراك بگونه اي طراحي شده كه كاملا خودكار عمل ميكند، براي شارژ كردن تنها لازم است كابل مربوطه را به باطري ها متصل نمود.
عملكرد چراغ ها و كليد هاي روي شارژر:
INPUT POWER LAMP : اين چراغ تنهاي هنگام انجام شارژ روشن ميشود. اگر لامپ روشن نشود ورودي برق شارژر و اتصال آن به باطري بررسي شود.
BATTERY CONNECTION LAMP : هنگام اتصال باطري به شارژر اين چراغ روشن ميشود. اگر اين چراغ روشن نشود بايد تصال باطري به شارژر را چك كرد.
75% CHARGE LAMP : نشاندهنده شارژ شدن باطري تا ظرفيت 75 % است.
FULL CHARGE LAMP : وقتي شارژ به پايان برسد اين چراغ روشن ميشود.
INPUT DISCONNECT LAMP : اگر برق ورودي به شارژر به هر دليل قطع شود اين چراغ روشن ميشود.
OVER VOLTAGE LAMP : اگر دكمه توقف شارژ فشار داده شود، يا اينكه ولتاژ شارژ به بالاتر از 66 ولت برسد اين چراغ روشن ميشود . در اين حالت بايد اتصالات شارژر را از باطري و برق جدا نمود.
OVER CURRENT LAMP : اگر جريان عبوري از شارژر به بالاتر از حد مجاز برسد اين چراغ روشن ميشود. در اين صورت شارژر را از برق كشيده، درب آن را باز كنيد، دكمه رله حرارتي روي سوئيچ الكترومغناطيسي را فشار دهيد. پس از 5 دقيقه دوباره شارژر را به برق متصل كرده و امتحان كنيد. اگر چراغ باز هم روشن شد با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرماييد.
ORDINARY/EQUALIZING CHARGE CONVERT SWITCH : براي شارژ معمولي سوئيچ را به سمت چپ و براي شارژ EQUAL سوئيچ را به سمت راست فشار دهيد
MANUAL STOP : از اين دكمه براي توقف شارژ بصورت دستي استفاده كنيد.
REVERSION BUTTON : پس از توقف دستي شارژ با فشردن دكمه MANUAL STOP از اين دكمه براي آغاز مجدد شارژ استفاده كنيد.
VOLTAGE/ CURRENT CONFIRMING BUTTON : نشانگر همواره ولتاژ باطري را نشان ميدهد، با فشردن اين دكمه جريان شارژ در نشانگر نمايش داده ميشود.

 

 

روش انجام شارژ:
1- سوئيچ ليفتراك را برداريد.
2- درب محفظه باطري ها باز شود (در هنگام انجام شارژ اين درب بايد هميشه باز باشد).
3- بطور پيشفرض حالت شارژ بايد نرمال يا ORDINARY باشد
4- كانكتور باطري و شارژر را متصل كنيد.
5- مطمئن شويد كه چراغ مربوطه روشن شود.
6- وقتي چراغ اتمام شارژ روشن شد يعني باطري كاملا شارژ شده است.
7- كانكتور را جدا كنيد.
8- اگر در ميانه شارژ (قبل از كامل شدن شارژ) به هردليل خواستيد شارژ متوقف شود از كليد MANUAL STOP استفاده كنيد و سپس اتصال شارژر را جدا كنيد.

استفاده مداوم و روزمره از شارژ نرمالتا حدي ظرفيت سلول هاي باطري را تقليل ميدهد بگونه اي كه ظرفيت سلول ها نسبت به هم تغيير ميكند. براي جبران اين كاهش ظرفيت و اختلاف ولتاژ بايد مقداري شارژ بيشتر در هر دوره زماني صورت گيرد، اين شارژ بيشتر در حالت EQUAL انجام ميشود.
موارد استفاده از شارژ :EQUAL
صورت روزانه بدليل استفاده زياد: در اين صورت بايد هر ماه يكبار باطري را در بصورت EQUAL شارژ نمود.
ب) هنگامي كه باطري بيش از حد خالي شده است.
ج) هنگامي كه بين تمام شدن شارژ و شارژ مجدد فاصله زماني زيادي اتفاق افتاده شد.
د) وقتي يك اتصال كوتاه در مدار برق اتفاق بيافتد.
ه) هنگام نگهداري دستگاه در انبار (بصورت ماهانه ) در اين حالت فقط بايد از حالت EQUAL
استفاده شود.
توجه: استفاده مكرر از حالت EQUAL منجر به كاهش عمر باطري ميشود.

نكات مهم جهت نگهداري از باطري:
1- باطري را بلا استفاده پس از استفاده مجددا شارژ نماييد. شارژ باطري نبايد به كمتر از 20 درصد برسد.
2- هميشه توجه داشته باشيد كه وزن مخصوص الكتروليت باطري پايين بيايد، خصوصا در فصل سرما.
3- هنگام انجام شارژ اگر دماي الكتروليت به بالاي 50 درجه برسد بايد شارژ متوقف شود.
4- هنگام انجام شارژ بدليل ايجاد بخارات قابل اشتعال در اطراف باطري، بايد ملاحظات ايمني حتما رعايت شوند.