Tag - بین المللی

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب مقدم سبز شما را در دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران – محلات گرامی می دارد زمان 25 لغایت 28 مهر ماه 96 محلات – نیم ور ، مرکز بین المللی نمایشگاه سنگ ایران ساعت بازدید 10:30 تا 19

Read more...
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

به این وسیله شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب مقدم شما عزیزان را در ” هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران ” گرامی می دارد محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران 14 لغایت 17 مهر ماه 1396 فضای باز (مجاور در ورودی سالن 38) ساعت بازدید :10 الی 18

Read more...