Tag - شکایات و پیشنهادت

شکایات و پیشنهادت

 شکایات و پیشنهادات

در جهت اهداف سازمانی پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب ، همچنین  ارتقا رضایت و تکریم جایگاه خریدار محترم سیستمی مجزا جهت امور  شکایات و پیشنهادات  ایجاد نموده است که از این پس  کلیه خریداران محترم  می توانند با بـــرقراری تماس مستقیم  هر گونه  شکایات و پیشنهادی را از واحد های  مجموعه عنوان نمایند ، موارد طی فرم در نظر گرفته شده ثبت ، بررسی   و سپس  اقدامات لازم جهت رفع  به اطلاع واحد مرتبط و خریدار محترم  خواهد رسید .   بدیهی است [...]

Read more...