خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب خدمات پس از فروش را نه به عنوان یک هزینه بلکه یک سرمایه گذاری به شمار می آورد و در همین راستا در جهت رضایتمندی بیشتر مشتریان، امور خدمات پس از فروش خود را در دوقالب بخش عمده زیر ارائه می نماید:

سرویس صحرایی

این واحد از کارشناسان فنی و تخصصی تشکیل شده است که وظیفه خود را جلب رضایتمندی مشتریان می دانند و هدف آنها انجام هر چه سریعتر سرویس های دوره ای و رفع ایرادات ماشین آلات می باشد.

براین اساس تیم های فنی سیار شامل تکنسین های کارآزموده به همراه انواع تجهیزات مخصوص اقدام به انجام سرویس های دوره ای عیب یابی و رفع ایرادات احتمالی ماشین آلات در کلیه نقاط کشور می نماید. تمامی سرویس ها و تعمیرات صورت گرفته ،درفرم های مخصوص ثبت و در شناسنامه فنی دستگاه  نگهداری می شود.

تعمیرگاه مرکزی

چناچه دستگاهی نیاز به تعمیرات اساسی و عمده پیدا کند و امکان تعمیر آن در کارگاه مشتری نباشد،دستگاه یا قطعه آسیب دیده پس از انتقال به تعمیرگاه مرکزی شرکت توسط کارشناسان دوره دیده و مجرب به همراه ابزار و امکانات کامل و مناسب ، تحت تعمیر قرار گرفته و به سرعت مورد رفع عیب قرار خواهد گرفت.