نکات مهم قبل از روشن کردن دستگاه

نکات مهم قبل از روشن کردن دستگاه

نکات مهم قبل از روشن کردن دستگاه:

 • قبل از روشن کردن موتور،سطح روغن موتور را در حالیکه ماشین بر روی سطح کاملا ترازی قرار گرفته است بازدید نمایید.
 • گیج روغن را بیرون کشیده،با یک پارچه تمیز پاک کنید.
 • گیج روغن را به طور کامل وارد جایگاه خود کرده،مجددا بیرون کشیده و سطح روغن روی میله را بررسی کنید.
 • اگر سطح روغن پایین بود،روغن اضافه کرده،مجددا بررسی کنید.
 • اگر روغن آلوده یا رقیق شده باشد،بدون توجه به فاصله زمانی سرویس،آن را تعویض کنید.
 • سطح روغن را حدود 15 دقیقه پس از خاموش کردن باز نمایید.
 • اطراف و زیر ماشین را به لحاظ وجود پیچ و مهره های شل شده ،تجمع خاک و آلودگی و یا نشت روغن ، سوخت و مایع خنک کننده بررسی نمایید.
 • وضعیت سیستم هیدرولیک و موقعیت کار را بررسی کنید.
 • اتصالات سست سیم های برق و همچنین مقدار آلودگی را در نقاطی که به دمای بالا میرسند بازدید نمایید.
 • هرگز موتوررا در حالتی که سطح روغن در محدوده مجاز قرار ندارد روشن نکنید.
 • پس از روشن شدن موتور، چراغ پیش کرم کن روشن میشودو 30ثانیه بعد دود سفید کاهش می یابد.
 • اگر موتور روشن نشود،سوییچ استارت را در وضعیت ONقرار دهید و کلید پیش گرم کن را بفشارید پس ار عملکرد پیش،گرم کن را استارت بزنید.

توجه: برای کار کردن با بیل R520LC-9Sقبل از راه اندازی اولیه توسط نمایندگی حتما شاسی بیل را باز کنید و بعد شروع بکار کنید.

اقدامات لازم برای گرم کردن ماشین:

 • مناسب ترین دما برای روغن هیدرولیک 50درجه سانتی گراد می باشد.وقتی دمای روغن هیدرولیک زیر 25درجه سانتیگراد باشد از راندن ناگهانی اجتناب کنید.این کار میتواند عیوب جدی را در سیستم هیدرولیک بوجود آورد.بنابراین دمای ماشین قبل از شروع به کار باید حداقل به 25درجه سانتیگراد برسد.
 • اجازه دهید موتور به طور آرام و در دور در جا به مدت 5 دقیقه کار کند.
 • دور موتور را افزایش داده،اجازه دهید موتور با دور متوسط کار کند.
 • اهرم بوم و باکت را برای مدت 5دقیقه به کار اندازید.
 • دور موتور را افزایش داده ،اهرم باکت و بوم را برای مدت10دقیقه به کار اندازید.

نحوه خاموش کردن موتور:  

 • اگر موتور پیش از خنک شدن به طور ناگهانی خاموش شود،عمر موتور تا حد زیادی پایین خواهد آمد. بنابراین بجز در مواقع ضروری از خاموش کردن ناگهانی خودداری فرمایید.
 • اگر موتور داغ کرده باشد،آن را به طور ناگهانی خاموش نکنید،ماشین را باسرعت متوسط برانید،اجازه دهید موتور کم کم خنک شود،سپس آن را خاموش کنید.
 1. باکت یا تیغه را روی زمین مستقر کنید ،جکهای تعادل را باز کنید،سپس تمامی اهرم ها را در وضعیت خلاص قرار دهید.
 2. بگذارید موتور 5 دقیقه در دور پایین در جای خود کار کند.
 3. کلید برگشت سوییچ استارت را در وضعیت OFFقرار دهید.
 4. کلید را خارج کنید تا افراد دیگر از ماشین استفاده نکنند. اهرم ایمنی را در وضعیت قفل(LOCK) قرار دهید.
 5. درب کابین راننده را قفل کنید.
 6. روغن موتور مناسب را انتخاب کنید

نکات ایمنی در مورد روغن رسانی:

 • توربو شارژ قطعه ای کاملا حساس می باشد که به دلیل دور بسیار بالای آن از مسیر اصلی کانال روغن، این قطعه روغن رسانی می شود.
 • اگر دور موتور بالا باشد و در این وضعیت دستگاه خود را خاموش کنید به محض خاموش کردن دستگاه ، پمپ روغن (OIL POMP) نیز از مدار خارج شده و روغن رسانی به توربو شارژ قطع میگردد.در این وضعیت توربو شارژ بدون روغن کماکان به حرکت خود ادامه می دهد و درنهایت دچار آسیب می شود.

توجه:پس راننده گرامی در هنگام خاموش کردن دستگاه همیشه صبر کنید تا موتور 5دقیقه به طور درجا با دور موتور پایین کار کند و سپس سوئیچ استارت را در وضعیت OFFقرار دهید.این کار کمک میکند تا دور توربو شارژ نیز کم شده و از رسیدن آسیب به آن جلوگیری شود.

هنگام کار کردن:

 • به خاطر شرایط موتور با دستگاه در سطح بیش از 30درجه حرکت نکنید چون در این شرایط روغن رسانی به قطعات موتور دچار اشکال می شود.

نکاتی در هنگام کارکردن و حرکت دستگاه:

 • در هنگام کارکردن و پیاده روی با بیل مکانیکی همیشه به یاد داشته باشید که دنده اسپراکت در قسمت پشت دستگاه باشد.

نکته مهم در این کار این است که به دلیل وجود فنر با ضخامت بالا در پشت آیدلر هرگاه در هنگام حرکت یا کار ضربه یا شوک ناگهانی به این قسمت وارد شود  این ضربه و شوک توسط این فنر جذب شده و از آسیب رساندن به دستگاه جلوگیری می شود و این در حالی است که اگر این ضربه و شوک ناگهانی به قسمت دنده اسپراکت وارد شود باعث بروز آسیب های جدی به  این قسمت می گردد.

نکات ایمنی در مورد روغن رسانی:

 • کارنزدیک خطوط برق خیلی خطرناک است.کار در محدوده خطوط برق طبق جدول زیر امن اعلام شده است:
حداقل فاصله ایمن-متر(فوت) میزان ولتاژ خط انتقال برق
3m(10ft) 6/6KV
4m(13ft) 33/0KV
5m(16ft) 66/0KV
8m(26ft) 154/0KV
10m(33ft) 275/0KM

نکاتی در مورد وضعیت استقرار ادوات کاری پس از پایان کار:

 • در هنگام پایان کار و هنگامی که دستگاه را خاموش کردید ادوات کاری را در شرایط نرمال خود قرار داده و باکت را روی سطح زمین قرار دهید تا سیستم هیدرولیک دستگاه شما از زیر فشار خارج شود.

اگر دستگاه شما به طور غیراستانداردپارک شود سیستم هیدرولیک دستگاه در حالت تحت فشار قرار می گیرد و این امر باعث آسیب رسیدن به سیستم هیدرولیک به خصوص پکینگ ها می شود و دستگاه شما دچار نشت روغن از این قسمت ها خواهد شد.