نمایشگاه بین المللی استان اصفهان – سالن نقش جهان

نمایشگاه بین المللی استان اصفهان – سالن نقش جهان

نمایشگاه بین المللی استان اصفهان – سالن نقش جهان

مقدم سبز شما را در دهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات راهسازی ، راهداری ، معدنی ، ساختمانی ، خدمات شهری ، خودرو دیزلی ، قطعات و صنایع وابسته اصفهان گرامی می داریم
زمان 12 لغایت 15 مهر ماه 96
نمایشگاه بین المللی استان اصفهان – سالن نقش جهان
ساعت بازدید 15 تا 21
شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب