سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن تهران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات ، تجهیزات و صنایع وابسته

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن تهران

به این وسیله شرکت پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب مقدم شما عزیزان را در ” سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی ، ماشین آلات ، تجهیزات و صنایع وابسته ” گرامی می دارد
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
13 لغایت 16 آبان ماه 1396
فضای باز (مجاور ورودی سالن 25)
ساعت بازدید :9 الی 17